Mnoho rodičů se setkalo s jednou nepříjemnou situací. Chtěli své dítě přihlásit do jiné základní školy, než do které patří, a ačkoliv nebyla zcela naplněna kapacita školy, ředitel dítě odmítl přijmout.
·        Co tedy rozhoduje o přijetí nového žáka?
·        Je to jednotlivých tříd nebo celé školy?
Je to trochu složitější. Ředitel musí pochopitelně přijmout přednostně děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy. Tyto děti mají vždy přednost před těmi, které bydlí v jiné oblasti. Ředitel je ale také může odmítnout přijmout. Platí to v případech, kdy je naplněna kapacita školy.
školačka s mašlemi
o   Jinak je to s dětmi, které se do školy hlásí z jiné oblasti.
o   Tady nemusí být kapacita školy zcela naplněna.
O dětech, které se hlásí z jiné spádové oblasti, může rozhodnout sám ředitel.V jeho pravomoci je i rozhodnutí, kolik který rok otevře tříd a kolik do nich bude přijímat žáků. Někteří ředitelé základních škol považují za hranici dvacet pět žáků a někteří se nebojí kapacitu naplnit až do pětatřiceti. Je zřejmé, že pokud by se jednalo o přijímání dětí, které trpí některou z logopedických nebo jinak znevýhodňujících vad, bude jistě počet dětí ve třídě mnohem nižší.
vstup do školy

O prvňáčcích může rozhodnout los

Pokud se jedná o zápisy dětí do prvních tříd, má právo ředitel školy rozhodnout o pořadí přijetí například losem. V tom případě má alespoň jistotu, že si někdo nebude stěžovat na jeho nestrannost. Přesto má každý rodič právo se proti rozhodnutí ředitele odvolat. K zápisu dítěte do první třídy je potřeba přinést rodný list budoucího žáka a občanský průkaz rodiče. V některých případech je i vyžadováno potvrzení o trvalém bydlišti dítěte. Pokud se rodiče rozhodnou pro odklad nebo dřívější nástup do první třídy před šestým rokem věku dítěte, je potřeba ještě doložit potvrzení příslušného lékaře a školského poradenského zařízení.
 

Co dělat, když chci dítě přihlásit do školy v jiné oblasti
4.7 (94.29%)7