Negramotnost, tedy neschopnost číst a psát, v rozvojových zemích mnohdy stoupá až k 50 %. Když dítě patří mezi šťastlivce, většinou má možnost studovat pouze základní školu. Ve třídách se setkáte spíše s chlapci než s dívkami. Notnou část žáků tvoří i dospělí, kteří neměli v dětství šanci se učit.
Česká republika se zasloužila o zvýšení gramotnosti mimo jiné i v Bangladéši. V některých slumech se její úroveň pohybuje kolem 30 %. V rámci mezinárodní pomoci vznikl program BanglaKids.
Abychom ovšem nenabyli dojmu, že negramotnost panuje pouze v rozvojových zemích, je nutné uvést i jiný překvapivý příklad. Kdo z Vás by čekal, že osmiprocentní negramotnost je ve Spojených státech amerických?
 africká třída
Příčin negramotnosti můžeme jmenovat hned několik:

1.      NEDOSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Největším problémem je nedostatek finančních prostředků. Podle několika nezávislých zdrojů není na vinně státní rozpočet, nýbrž neefektivní investice a rozsáhlá korupce. Ať je pravda kdekoli, nejsou-li peníze, nejsou ani školní zařízení, ani pomůcky. Ve většině zemí se navíc platí školné, na jejichž zaplacení většina obyvatel nemá.
 

2.      NEDOSTATEK KVALIFIKOVANÝCH UČITELŮ

Dalším problémem je nedostatek kvalifikovaných učitelů. Platy jsou velice nízké, a proto se k povolání učitele moc lidí nehrne nebo mají vícero zaměstnání současně. V případě, že už ve školním sektoru pracují, nastává další překážka. Mnozí totiž svými znalostmi zdaleka neodpovídají normám. Výsledkem jsou třídy se sto žáky.
 učitel chemie

3.      NEVHODNÁ SPOLEČENSKÁ SITUACE

Obrovským problémem je i nevhodná společenská situace. Velké procento dětí musí již od raného věku tvrděpracovat, obzvlášť dívky jsou často vystavovány diskriminaci a oblasti bezprostředně čelí válečným útokům. Z uvedených bodů vyplývá špatná fyzická i psychická kondice dětí, což znemožňuje jejich návštěvu škol.
 
V případě, že byste chtěli pomoct se snížením gramotnosti, lze se stát součástí některé z nadací nebo rovnou dálkově adoptovat konkrétní dítě. Svým dobrým činem můžete oslavit například Mezinárodní den gramotnosti, který připadá na 8. září.

Tam, kde gramotnost nemá své místo
3.2 (63.33%)6