Abychom byli schopní se zorientovat v prostředí internetu, není na škodu si vyjasnit základní pojmy, které s ním souvisejí a lépe tak porozumět a orientovat se v jeho prostředí. Takových pojmů je celá řada, ale my se zaměříme úplně na ty nejzákladnější, jež je dobré znát a umět s nimi pracovat.
www kolem zeměkoule
 
·         Internet
Obecně je internet považovaný za „síť sítí“. Jedná se o celosvětový systém navzájem propojených sítí, které mezi sebou ve složitém systému komunikují pomocí různých protokolů.
 
·         Internetový prohlížeč
Laicky řečeno: internetový prohlížeč je aplikace, s jejíž pomocí internet „otvíráme“. Bez internetového prohlížeče si nelze vyhledat žádné informace na internetu. Mezi nejrozšířenější prohlížeče patří Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera nebo původní Internet Explorer.
 
·         Internetový (webový) vyhledávač
Vyhledávač můžeme označit jako službu, pomocí níž je možné na internetu vyhledávat potřebné informace. Poté, co do vyhledávače zadáme tzv. klíčové slovo, tedy slovo nebo více slov, jež charakterizují informaci, kterou hledáme, nám vyhledávač na základě své databáze
vyhledá charakteristický text, obrázek či jiné multimediální informace. Nejrozšířenějším vyhledávačem je Google, v České republice je hojně využívaný Seznam.
 info na google
·         Webová stránka
Jedná se o dokument, jehož obsah se zobrazí na multimediálním zařízení poté, co pomocí klíčového slova nebo po specifické www adresy zadáme do vyhledávače klíčové slovo. Typickými příklady jsou webové stránky firem, dobročinných organizací či zpravodajských portálů. Jedná se o nejčastější zdroj vyhledávání informací ze všech myslitelných oborů.
 
·         Internetové služby
Mezi internetové služby nejčastěji řadíme WWW (Word Wide Web), což je informační systém, jenž slouží pro práci s dokumenty, v nichž můžeme nalézt odkazy na webové stránky. Pod pojem služby ovšem také patří například e-mail neboli elektronická pošta a také další aplikace.

Základní internetové pojmy
3 (60%)1