Pro získání řidičského oprávnění je třeba splnit dvě části závěrečné zkoušky. Jedna část se skládá z teoretické zkoušky a druhá část ze zkoušky praktické, tedy jízd s komisařem. V praktické části musí žadatel vyplnit 25 otázek za 30 minut. Otázky jsou generované z celkového počtu 855. Ovšem od října 2021 přibývají nové inovativní otázky. I ty budou již zařazeny do závěrečných zkoušek.

Na teoretickou část se lze připravovat opakováním otázek, ale je třeba si uvědomit, že nejde jen o to se zpaměti naučit odpovědi ke každé otázce. Je potřeba danou otázku pochopit a vědět, proč je daná odpověď správná. Znát předpisy, dopravní značky a správně reagovat na dopravní situace. Jen tak lze být dobrým řidičem. Otázky a hlavně ty nové jsou upravené tak aby právě nedocházelo k pouhému memorování odpovědí bez jejího pochopení. Nové otázky jsou i jinak a lépe znázorněné. Jsou u nich použity fotografie z opravdových reálných dopravních situací.

autoškola Praha

Je třeba také vybrat vhodnou, dobrou a kvalitní autoškolu Praha, ale samozřejmě i v jiných městech ve vašem okolí. V Praze je mnoho autoškol a vy si musíte vybrat takovou, která bude splňovat vaše požadavky, bude cenově dostupná a umí skvěle připravit budoucí řidiče. Můžete si vybrat i podle doporučení od kamarádů či si přečíst recenze. Kvalitní autoškola vás připraví na reálné dopravní situace. Stejně jak u teoretické části, tak i zde je třeba být opravdu pečlivý a dobře se naučit všechny potřebné znalosti, které využijete následně v reálném životě.

řidička v autě

Kvalitně zvládnutá teoretická i praktická příprava vám dá skvělé základy proto, abyste byli dobrým řidičem. Měli vědomosti i zkušenosti a díky tomu jezdili dobře, zodpovědně a bezpečně. Z těchto důvodů je třeba si opravdu dobře vybírat, jakou autoškolu si zvolíte a kde budete získávat zkušenosti. Samozřejmě velká zodpovědnost stojí hlavně na vás a na vašem zodpovědném přístupu.